Algemene regels


Algemene regels
De onderstaande regels gelden over de hele server, hierop aanvullend zal elke gamemode apart worden behandeld voor de specifieke regels. Het is niet mogelijk om rechten te verlenen aan dit bestand.

- Het herhaaldelijk berichten sturen, ook bekend als spammen, van dezelfde berichten is niet toegestaan. Dit geldt ook voor commando's die je kan uitvoeren zoals teleports.
Het gebruik maken van een aanstootgevende* of op een andere manier ongepaste skin is niet toegestaan.

- Bouwen van ongepaste bouwwerken is niet toegestaan. Voorbeelden hiervan zijn hakenkruizen, stripclubs, geslachtsdelen en andere dingen die door andere mensen opgevat kunnen worden als ongepast.
- Liegen tegen staffleden in functie is niet toegestaan. Dit houdt in dat als een stafflid jou iets vraagt op een platform dat eigendom is van DDG of door DDG ondersteunt wordt (Waaronder, maar niet gelimiteerd tot: De DDG Teamspeak(s), het DDG Forum. de DDG Server en alle sub-servers, de klantenservice email en de twitter helpdesks) dat je ten alle tijden eerlijk moet zijn.
Schelden, zowel met als zonder ziektes, is ten strengste verboden. Wij willen een positieve sfeer hebben op de server.
Het vertonen van ongepast* gedrag in zowel chat als andere in-game features zal worden bestraft. Denk aan seksueel getinte gesprekken, ongepaste tekens of andere aanstootgevende teksten. Ook is het niet de bedoeling om op wat voor manier dan ook iemands geloofsovertuiging belachelijk te maken. Iedereen mag zijn/haar eigen geloof hebben en een eventuele discussie hierover kan beter buiten de server plaatsvinden.
- Pesten/bedreigen/intimideren van medespelers en/of staffleden wordt niet getolereerd.

Misbruik maken van alternatieve accounts is niet toegestaan. Dit verschilt per gamemode wat wel/niet mag. Vraag bij twijfel een stafflid of lees hieronder bij de afwijkende regels per gamemode.
Het maken van reclame**, op welke manier en voor welke platformen of diensten dan ook, is niet toegestaan.
- Gebruik maken van hacks en niet toegestane mods*** of het nadoen hiervan is ten strengste verboden. Dit is inclusief maar niet gelimiteerd tot: Hacked Clients, autoclickers, macro's of andere externe programma's. Ook is het niet toegestaan om spullen op jouw muis of toetsenbord te leggen om op die manier aan extra stats, punten, XP of andere voordelen te komen.
Minechat (Online chat programma), of vergelijkbare programma's, is niet toegestaan.
- Gebruik maken van een zwakheid/fout ook wel bekend als een "bug" in ons systeem is ten strengste verboden. Bugs dienen altijd gemeld te worden op het forum.

Het is alleen toegestaan in-game items of ranks aan te schaffen via shop.dusdavidgames.nl, onze officiële online shop. Iedere andere vorm van aankopen met echt geld is niet toegestaan en kan leiden tot een ban. Items die via illegale weg zijn aangeschaft/verkocht zullen nooit ondersteuning of support vanuit de server krijgen en als je een ban krijgt daarvoor zal je dus geen items/geld terug krijgen. Dit is ook bekend als real-world trading.

- Geef nooit jouw account informatie weg! Ook niet aan staffleden, een DDG Stafflid zal nooit om jouw account informatie vragen, ook niet via de mail.

- Mocht jij om wat voor reden dan ook verbannen zijn van de server dan kan jij een unban aanvragen via ons forum. Unbans zijn niet te koop ofwel in onze shop ofwel bij staffleden. Mocht jij toch zo een aanbod krijgen ben je verplicht dit te melden bij een Admin.

- Aanvullend op de bovenstaande regel is het niet toegestaan om misbruik te maken van een stafflid dat zich niet aan de regels houdt. Bij twijfel altijd contact opnemen met een Admin! Dit kan via het forum of via teamspeak!

- DDG Lead mag ten alle tijden, ook afwijkend van de algemene regelgeving, spelers (permanent) van de server verwijderen indien de speler volgens Lead een negatieve invloed heeft op de DDG Server.

- Elke speler heeft de plicht om verdachte en/of verboden activiteiten te melden bij een stafflid.

- Misbruik maken van het report systeem is niet toegestaan (inclusief spammen)

* Onder ongepast of aanstootgevend gedrag wordt verstaan alle handelingen welke door een ander persoon als ongepast kan worden opgevat. omvattend maar niet gelimiteerd tot schelden met ziektes, gebruik maken van naaktskins etc.
** Het plaatsen van DDG related linkjes zoals kanalen van de Owner en Co-Owners bij live-streams of andere server related IP-adressen zoals die van de (kingdom)teamspeaks is wel toegestaan.


Toegestane mods:

De volgende mods zijn toegestaan op ELK onderdeel van de DDG server:
- bspkrsCore (+ ArmorStatusHUD, DirectionHUD & StatusEffectHUD)
- OldAnimationsMOD
- Better Sprinting Mod
- Schematica (ZONDER autobuilder)
- Keystrokes MOD
- CPS MOD
- Optifine
- Shaders

- Minimap

- HorseStats (1.11)

- Ping mod

- Dab mod

- Wynncraft Expansion mod

- Custom Crosshair

- Resizable Sidebar Mod

- Labymod met de volgende addons:

   * Raindbow GUI
   * Batty's Coordinates
   * Motionblur
   * Togglesneak
   * Settings Profile Mod
   * Keystrokes v3
   * Optifine
   * MoreParticles
   * ItemPhysics
   * GommeHDnet
   * DirectionHUD
   * BetterHat
   * WorldEditCUI

   * NIET Damage Indicator, deze is NIET toegestaan en wordt gezien als Hacked Client en zal een permanente ban opgeleverd krijgen.


Staat een mod of addon hier NIET in, dan is hij ook NIET toegestaan en kan je er permanent voor verbannen worden. "Ik wist het niet" is geen excuus! Verder is het downloaden en gebruiken van mods jouw eigen verantwoordelijkheid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de functionaliteit van de mods. Ook het eventueel "per ongeluk" gebruiken van verboden functies is geheel eigen verantwoordelijkheid.


Minetopia:

- Elytra glitchen is niet toegestaan.

- AFK jumpen/cheaten is niet toegestaan.

- PVP-Loggen is niet toegestaan.The Battle

- Teamen is niet toegestaan.Open-Kingdom

- Het is verplicht te luisteren naar je Koning/Hertog. Dit geldt op zowel de kingdom teamspeak(s), DDG teamspeak en de in-game chat. Buiten de eerder genoemde voorbeelden geldt dit niet.

- Het misbruiken van alt accounts is verboden.  Dit is inclusief, maar niet gelimiteerd tot: Alt-accounts gebruiken om informatie te vergaren bij andere/vijandige kingdoms, een ander/vijandig kingdom vernietigen of op andere manieren de sfeer verpesten. Overtredingen op gebied van alt accounts kan leidt tot een ban op alle betrokken accounts en bij een zware overtreding een algemene IP-Ban.

- Het is verboden spullen over te zetten naar accounts in andere Kingdoms. Spullen die verzameld zijn binnen een Kingdom dienen hier te blijven. Het is niet toegestaan ze zomaar naar je andere account te zetten, ook niet via omwegen of Roleplay.

- Grieven is niet toegestaan. (Ook niet van andere Kingdoms*) Onder grieven verstaan wij: Kapot maken of stelen van iemands bezittingen zonder toestemming, het maken van smalle torens of gaten, het claimen van iemand zijn huis of bezittingen. *In andere kingdoms wordt er niet onnodig gegriefd, je gaat niet op reis naar andere KD’s om onbeschermde dorpen kapot te maken.

- In het geval dat een account/speler permanent of voor een langere tijd verbannen wordt zijn de eigendommen en/of aandelen hierin van spelers eigendom van het kingdom. In het geval dat een speler graag spullen/eigendommen wilt overnemen moet hij/zij daar toestemming voor hebben van de koning.

- AFK-Machines zijn niet toegestaan. Onder AFK-machines verstaan wij: Constructies die ervoor zorgen dat je na 5 minuten niks doen niet van de server afgegooid wordt.

- Traps (Valstrikken) zijn niet toegestaan.

- Grachten/gaten mogen niet breder zijn dan 20 blocks.

- Grachten/gaten mogen niet dieper zijn dan 30 blocks.

- Tnt gebruiken op neutraal gebied is niet toegestaan.

- Het gebruiken van TnT-Minecarts is niet toegestaan.

- AFK-Fishfarms zijn niet toegestaan.

- Het vermoorden van spelers uit eigen Kingdom is niet toegestaan. 

- Scammen van andere spelers is niet toegestaan.

- Aanvallen op een ander Kingdom mag alleen met toestemming van een hertog of koning.

- Border campen (Bij de grens wachten op de vijand) bij een Kingdom is niet toegestaan. Indien je iemand op neutraal aan het volgen bent, mag jij hem niet zonder toestemming achtervolgen op claimed gebied. Indien wel toestemming, geld dit als een aanval. Dit moet altijd aangevraagd worden bij een hertog/koning.

- Trade-killen mag, maar met toestemming van de Koning of hertog. Al doe je dit regelmatig, dan kan je kingdom een probleem krijgen bij het handels dorp en kan de toegang van de volgende veiling worden ontnomen.

- Gebruik van de global shout en radius shout moeten roleplay zijn. Bij het gebruiken van het shout channels, is het de bedoeling dat je roleplay gebruikt. Kingdom 2 speelt zich af in de middeleeuwen, en termen die ze toen nog niet kenden dien je niet te gebruiken. Ook is het niet de bedoeling dat je gaat reageren op mensen en gesprekken die niet bij je in de buurt zijn, want daar had jij normaliter niet vanaf geweten.

- Deathtraps zijn niet toegestaan.

- IJsbuilden is verboden.

- Inbouwen van spelers is niet toegestaan.

- Het maken van ijstunnels is alleen toegestaan binnen eigen kingdom.

- Teamen met je enemy om een andere enemy te vermoorden is niet toegestaan!

- Tussen de uren 00:00 en 12:00 is PvP niet toegestaan. Het is ook niet toegestaan om op een vijandig gebied te lopen. Dit geld dan als een aanval zonder toestemming.

- Paarden killen van wie dan ook niet toegestaan. (stelen van paarden ook niet.) Paarden van Ally's vermoorden is niet toegestaan om welke reden dan ook.

- Het verpesten van roleplay in welke vorm dan ook is verboden.

- Het is Verboden om de ijstunnel van Onameril naar Empire te gebruiken als je geen Onameril bent!

- Iedereen mag over de Kaedwin kolonie lopen behalve de stad! De stad geld gewoon als Kaedwin land! Alles wat buiten de stad ligt kan je zien als onbekend en mag je dus ook mensen verwonden.

- Containers locken die niet van jou zijn is niet toegestaan.

- Protected containers gebruiken als muur/schild is niet toegestaan. (Ook niet in kleine schaal).

- Containers locken in een gebied waar jij normaal niet kan bouwen is niet toegestaan.

- Onzin trades in de trade channel spammen is niet toegestaan.

- Het is niet toegestaan om zilver over te zetten van/naar alt-accounts of andere spelers middels een "dummy trade".


Regels omtrent aanvallen:
- Je mag met 1/2 het land op van de verdedigende partij.
- Een aanval mag niet langer dan een half uur duren.
-Tijdens een aanval worden er geen spullen uit kisten of bases gestolen. Je mag alleen dingen slopen als je achter mensen aan gaat of iemand onder de grond ziet. De rest zien wij als grieven. Mocht iemand dit wel overtreden gelden de normale grief/diefstal regels.
- Niet te lang in de spawn blijven rondhangen tijdens een aanval, maximum 5 minuten.
- Als je bent terug gedreven tijdens een aanval, ga je niet terug het land op. dit telt als een tweede aanval.
- Een aanval voor een Quest valt buiten de normale aanvallen.
- Er moet minimaal 3 uur voor en na geen aanval gedaan zijn vanuit jouw Kingdom tegen het Kingdom waar jouw Quest je naartoe wijst.

- Neutrale rivieren mag je volledig volgen het andere kingdom in. (Als een kingdom een dam plaats in de rivier dan geld het gebied achter de dam als LAND)

- Een aanval is niet voorbij als de aanvallende partij de rivier in springt. (Alleen als er niet meer Kingdom: KINGDOM staat)

- Het is NIET toegestaan om in de ijstunnel te chasen bij de outposten op het nieuwe gebied. Je mag TOT de tunnel chasen NIET verder!

Maximum aanvallen per week: 5
Aanvallen met allianties mag zolang de 1/2e regel niet wordt verbroken!
(Dus de geallieerde kingdoms samen worden gezien als een groep.)
Eisen:
1: Als het koninkrijk wat je gaat aanvallen een hertog en/of koning online heeft.
2: Als je het desbetreffende koninkrijk nog niet hebt aangevallen diezelfde dag.
3: Als er geen aanval bezig is op de desbetreffende locatie van dat kingdom.
4: Als je onder het Maximum aantal aanvallen per week zit.


Als een kingdom een ander kingdom uitlokt gelden de volgende regels:

Aanvallend kingdom:

- Aanval duurt 60 minuten.

- 100% aanval, iedereen mag het land op.

- Screenshot is slechts 24 geldig.


Verdedigend kingdom:

- Zodra je tegenstanders ziet of er wordt een kill gemaakt is uitloggen verboden.


Consequenties:

- PL pakt iets uit hertogenopslag en geef het aan het KD dat aanvalt.

- PL geeft een stuk land tijdelijk weg aan het aanvallend kingdom.CityCraft:

- Off-roleplay gedrag is niet toegestaan; CityCraft is voorzien van roleplay en dient zo ook gespeeld te worden. De volgende punten zijn daarom ook niet toegestaan:

  - Zelfmoord plegen tijdens een arrestatie.

  - Blijven Switchen van portals tijdens een arrestatie.

  - Gebruik maken van een PeaceKeeper skin.

  - Jouw gehele valuta weggeven aan een ander persoon.

  - Het verwijderen van een wanted van een vriend. 

  - Het Innen van een wanted bedrag van een vriend en/of het delen ervan.

  - Het ontwijken van damage door een safe zone in te rennen is niet toegestaan.

- PVP-loggen is niet toegestaan tijdens een vuurgevecht of achtervolging.

- AFK cheaten is niet toegestaan (AFK kick omzeilen).

- Het spelen op een alt of uitwisselen van spullen tussen 2 van jouw account's is op geen enkele wijze toegestaan, tenzij anders vermeld door lead. (Alt-account abuse)

- Lootkillen is niet toegestaan.

- Startersgeld abuse is niet toegestaan (geld geven aan andere accounts om zo snel aan geld te komen)

- Redshard scams zijn niet toegestaan.
Creative plots

- Grote redstone "lag-machines" bouwen is niet toegestaan. Dit zorgt er voor dat onze servers langzamer gaan en dat de speelervaring minder wordt. Dit willen wij voorkomen.

Het gebruik maken van cheated items (bijvoorbeeld lvl 127 enchants) is niet toegestaan. Deze items kan je via verboden mods inspawnen of kopiëren van anderen. Dit is niet de bedoeling.

Het inspawnen, of in bezit hebben, van ongepaste heads is niet toegestaan. Voorbeeld hiervan is (net als bij ongepaste skins) een Hitler hoofd, geslachtsdelen of andere aanstootgevende dingen.

Het spammen van het TPA command is niet toegestaan. Dit houdt in dat jij vaak achter elkaar /tpa {naam} gebruikt waardoor iemands chat helemaal vol staat met jouw TPA aanvragen.
Skyblock/Acid Island

AFK minen/farmen is niet toegestaan. Ook het gebruik van farms die meer lag veroorzaken dan de bedoeling is, is niet toegestaan,  bij twijfel navragen bij een stafflid.

Het gebruik maken van deathtraps, of op andere manier medespelers killen is niet toegestaan.

Het afk staan in de buurt van een irongolem farm, of vergelijkbaar, is niet toegestaan.

Het scammen, of op andere manier oplichten, van je medespelers tijdens een trade is niet toegestaan.

Het maken of gebruik van van duplicators is niet toegestaan.

TPA spammen is niet toegestaan.

Griefen van andere spelers is niet toegestaan.

PVP-Loggen is niet toegestaan.

Spelers de PVP arena induwen is niet toegestaan!

Teamen (in het PVP gedeelte) is niet toegestaan!

- Het is niet toegestaan om meer dan 10 spawners op je eiland te hebben inclusief de nether.
Survival
Griefen is niet toegestaan.
AFK cheaten, op welke manier dan ook, is niet toegestaan.
Het killen van spelers buiten de pvpzone is niet toegestaan.
Het spammen van het TPA command is niet toegestaan.
Automatische farms zijn toegestaan, maar mogen maar een maximum van 50x50x50 blocks blocks zijn. Echter zijn burn-out farms niet toegestaan.

Spelers oplichten is niet toegestaan.

Chunkloaders zijn niet toegestaan.

Overclaimen is niet toegestaan.
Castle Defend
Crossteamen is ten strengste verboden. Dit houdt in dat jij samenwerkt met iemand in het andere team om zo jouzelf, de andere spelers of een specifiek team te boosten.
Het vertonen van toxic gedrag wordt niet gewaardeerd en is hiermee verboden.Teamspeak
- Gebruik van personal teamspeak badges is NIET toegestaan
- Niet gebruik maken van een voice morph zoals clownfish.
- Niet spammen in de chat.
- Niet schelden en of schreeuwen/roepen in channels als de aanwezige mensen daar last van ondervinden.
- Geen seksueel getinte gesprekken voeren of spelers aanzetten tot het bekijken van site's die niet de bedoeling zijn. Houd rekening met onze jongere spelers.
- Geen reclame maken d.m.v. linkjes (Youtube, Twitch etc.), twitter accounts die verwijzing geven naar een Youtube kanaal/Twitch kanaal of profielfoto's.
- Het gebruiken van Teamspeak bugs is niet toegestaan.
- Het is niet toegestaan om een onbeleefde/aanstootgevende profielfoto te hebben.
- Het is niet toegestaan privéchannels bezet te houden door middel van een musicbot.
- Wees aardig/beleefd tegen je mede teamspeak users.
- Gebruiken van Soundboard is NIET toegestaan.
- Zeur niet om een rank/unban. Unbans gaan via forum.dusdavidgames.nl
- Geluidsopname maken is wel toegestaan tenzij je in een staffchannel zit of een stafflid dat anders vermeld
Forum:

Dubbelposten is niet toegestaan.

Vervelend gedrag tegen staffleden of spelers is niet toegestaan.

Spammen is niet toegestaan.

Het is niet toegestaan om op een nieuw account terug te komen als je verbannen bent op een ander account.

Het is niet toegestaan om niet-beargumenteerde haat topics te maken. Kritiek mag, haat is niet gewenst.